ชื่อ

ระดับ

เอฟเฟค ปรับปรุง
พลังอธิษฐาน
Bless.png
1

เพิ่มการโจมตี อีกทั้งศัตรูหลบหลีกไม่ได้(เป็นเวลา3เทิร์น)

​นักปรุงยากัมมี่บอล,นักปราชญ์กัมมี่บอล,นักโบราณคดีกัมมี่บอล,เวทย์มือสมัครเล่น

ระเบิดแสง

Holy Bolt.png
2 ทำให้ศัตรูเดี่ยวดาเมจ(เพิ่มเอฟเฟค100%สำหรับศัตรูกลุ่มอันเดด) อพอลโลกัมมี่บอล,ผู้พิพากษาแห่งแสงสว่าง,นักบวช,ไลท์มาสเตอร์,พระสันตะปาปา
พลังประทานของพระเจ้า
Divine Favor.png
3 ฟื้นฟูHP อีกทั้งปลดสถานะถูกสาป มังกรยักษ์ศักดิ์สิทธิ์กัมมี่บอล,มังกรศักดิ์สิทธิ์กัมมี่บอล,ไลท์พาลาดิน,เทพพยากรณ์แห่งแสง

ฝ่ามืออรหันต์

Fist of the Heavens.png
4 ทำให้ศัตรูทั้งหมดในระยะ2ดาเมจ(เพิ่มเอฟเฟค100%สำหรับศัตรูกลุ่มอันเดด) นักรบแห่งแดนสวรรค์กัมมี่บอล,พระสันตะปาปา
เกิดใหม่
Holy Rebirth.png
5 หลังใช้ คืนชีวิตอัตโนมัติเมื่อตายในครั้งถัดไป(ฟื้นฟูHPเมื่อคืนชีพ) เทพผู้สร้างกัมมี่บอล,เทพพยากรณ์แห่งแสง
ดึงข้อมูลจาก "https://gdmaze.fandom.com/th/wiki/Light?oldid=611"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.