ชื่อ

ระดับ

เอฟเฟค ปรับปรุง
ผิวหิน
Stoneskin.png
1 ลดดาเมจทั้งหมด(ต่อเนื่อง3เทิร์น) โกเลมวิเศษกัมมี่บอล

ธรณีพิบัติ

Earthquake.png
2 ทันทีที่เปิดแผ่นชนวนทั้งหมดออก รถบรรทุกกัมมี่บอล
เวทมนตร์พื้นหนาม
Earth Spike.png
3 ทำให้ศัตรูแถวเดียวกันดาเมจอีกทั้งเปิดกระดานชนวนแถวนั้นๆ เมตูซ่ากัมมี่บอล,อัศวินไททาโนซอร์

แรงดึงดูดของโลก

Gravity.png
4 ทำให้ศัตรูเป้าหมายดาเมจ อีกทั้งไม่สามารถโต้ตอบได้(เป็นเวลา3เทิร์น BOSSเป็นเวลา1เทิร์น) เฮอร์คิวลิสกัมมี่บอล,ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มดิน
ประตูโลก
Portal of Earth.png
5 ย้อนกลับไปที่เขาวงกตชั้นหนึ่ง(พื้นที่ต้องห้ามพิเศษ) พยากรณ์
ดึงข้อมูลจาก "https://gdmaze.fandom.com/th/wiki/Earth?oldid=604"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.