FANDOM


กัมมี่พิเศษ บนเกาะท้องฟ้าEdit

ราชินีเซิร์ก สุ่มพบที่ รอบบิน 60+ ดาวนพเคราะห์

ผู้นำความยุติธรรม สุ่มพบที่ รอบบิน 60+ เมืองคนบาป

ผู้บัญชาการ สุ่มพบที่ รอบบิน 150+ เมืองมายาจาวาน่า

อัศวินดำ สุ่มพบที่ รอบบิน 150+ เมืองสำรวจยานพิฆาดารา